14 Şubat 2015 Cumartesi


.
.
.

d  ü  n  y  a  n  ı  n     d  a  l  g  a  l  a  r  ı

(the waves of the world) 
.
.
.


I.  g e m i y e   b i n m i ş   b u l u n m a k t a y ı z . . . 
(15 nisan 2014'de sergilenmiştir)


II.  b a t a n l a r   s a y e s i n d e   k u r t u l m a k . . . 
(to survive by the ones sinking through the sea…)


III.  s u y u n   a ğ r ı s ı . . . 
(the pain of water…).
.
.


II
.
.
.

b a t a n l a r   s a y e s i n d e   k u r t u l m a k . . .    
(to survive by the ones sinking through the sea…)
              1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
“Stoacılığın özdeyişi: Pereant ne peream, yok olsunlar ki ben yok olmayayım… Dev dalgaların arasında minicik bir gemi; geminin üzerinde tüm malı mülkü denize atmakla meşgul tayfalar – feda edilmesi halinde, gemiyi ve mürettebatını felaketten kurtarılacağı düşünülen ağırlıklar… Uğruna uzun yolculuklara çıkarak, hayatlarını tehlikeye atacak kadar değer vermiş oldukları şeyleri feda etmektedir insanlar… 
Hepsi batsın, yeter ki ben kurtulayım!
Hans Blumenberg, Endişe Nehri Geçiyor
Çeviren: Cemal Ener; Metis Yayınları, Şubat 2014, S. 45.
.
.

III
.
.
.

s u y u n   a ğ r ı s ı . . . 
(the pain of water…)

1.
 2.
 3.

 4.
 5.
 6.
 7.

uygar asan
2014 - 2015